Logopeden for barn og voksne

Wenche Christin Hind 

Logoped MNLL


Velkommen til min private logopediske praksis i Kongvinger og omegn.


Jeg er utdannet logoped fra Universitetet i Oslo i 2009.  Fra før av har jeg autorisasjon som Vernepleier med videreutdanning- blant annet innen fagområdet rehabilitering.


Jeg har avtale om direkte oppgjør med HELFO og tilbyr logopedisk behandling og rådgivning til både barn og voksne. Jeg jobber innen fagområdene afasi, dysartri, dysfagi (svelgevansker), artikulasjonsvansker, fonologiske vansker, utviklingsmessige språkvansker, nevrologiske sykdommer (Parkinson sykdom, Huntington sykdom, ALS, MS), stemmevansker og lese- skrivevansker.


Før logopedisk behandling kan igangsettes trengs legehenvisning fra fastlege, spesialist eller sykehusforetak, og så lenge diagnosen faller inn under HELFO's dekningsområde er behandlingen gratis. Jeg tar også i mot kunder som ikke får behandlingen sin dekket av HELFO, men betaler privat. Jeg følger HELFO's takster.


Behandlingen tilbys fortrinnsvis på mitt kontor, som videokonsultasjon om dette er avtalt og anses være hensiktsmessig i behandlingen og som hjemmebesøk. Besøk hos skoler/barnehager foretas etter nærmere avtale.

Spørsmål og henvendelser